خارش مقعد

خارش مقعد روش های تشخیص و درمان بهترین روش برای یافتن علت خارش مقعد آندوسکوپی و کلونوسکپی است. چون به بررسی تومورهای روده بزرگ نیاز دارد. همچنین باید کشت پوستی انجام شود تا علت بیماری از نظر قارچ پوستی نیز بررسی شود محرک های خارش مقعد در قدم اول درمان باید محرک های بیماری را … ادامه خواندن خارش مقعد