خارش مقعد

خارش مقعد روش های تشخیص و درمان بهترین روش برای یافتن علت خارش مقعد آندوسکوپی و کلونوسکپی است. چون به بررسی تومورهای روده بزرگ نیاز دارد. … ادامه خواندن خارش مقعد