خارش مقعد

خارش مقعد به انگلیسی pruritus  یک نوع پیش آگهی است که معمولا در هنگام شب یا بعد از هر بار اجابت مزاج رخ می دهد. بهترین روش برای یافتن علت خارش مقعد آندوسکوپی و کلونوسکپی است. چون به بررسی تومورهای روده بزرگ نیاز دارد. همچنین باید کشت پوستی انجام شود تا علت بیماری از نظر قارچ … ادامه خواندن خارش مقعد