خونریزی مقعد پیش آگهی چه خطری است

خونریزی مقعد می تواند پیش آگهی بیماری های مختلفی از جمله هموروئید (همورویید-بواسیر-باواسیل) یا بیماری شقاق مقعد یا همان فیشر مقعد باشد. همچنین بر اساس نوع … ادامه خواندن خونریزی مقعد پیش آگهی چه خطری است