هموروئید در زنان


هموروئید از جمله بیماری های بسیار شایعی است که تقریبا در ۷۰ درصد افراد بالای سی سال دیده می شود. هموروئید حاد در هر سنی مشاهده می شود اما درصد پیدایش آن در میان جوانان و افراد میان سال بیش تر از پیرها و در بین سفید پوستان و افرادی که متعلق به اقشار مرفه جامعه هستند بیش تر از رنگ پوستان و اقشار دیگر جامعه می باشد. هموروئید یک بیماری بسیار شایع است ( تا  ۵۰  سالگی دست کم  ۵۰  درصد مردم آن را تجربه کرده اند ) علت های متعددی دارد . فشار ناشی از حاملگی و زایمان عمده ترین دلیل بروز هموروئید  در زنان جوان است . یبوست ، به خصوص یبوست شدید و طولانی که با زور زدن هنگام دفع همراه است ، اسهال ، مصرف مداوم ، و زیاد ملین ها ، حالات ایستادن و نشستن های طولانی و  تغذیه ناکافی با مواد فیبری ، عدم تحرک کافی که منجر به کاهش قدرت عضلانی عضلات ناحیه ی لگن می شود و عوامل زمینه ای یا ژنتیکی از علل ایجاد هموروئید  هستند . مشخص گردیده است که در افراد مبتلا به هموروئید  داخلی فشار داخلی ناحیه مقعد در حال استراحت بیش از میزان طبیعی بوده و همراه با امواج غیر طبیعی است .  بسیاری از بیماران هموروئیدی دارای منشاء ارثی از طرف خانواده مادری هستند. هموروئید، مکانیسم و علل پیدایش آن به اتساع وریدهای انتهایی راست روده که با ایجاد گره همراه است هموروئید گفته می شود. این بیماری برای اولین بار توسط بقراط پدر علم پزشکی Hemorrhoids ــ خون ریزی نامیده شد، اما با توجه به این که خون ریزی فقط در ۲۸ تا ۴۸ درصد بیماران مشاهده می شود اصطلاح هموروئید تنها در برگیرنده بخشی ازحقیقت مربوط به این بیماری است. افزایش فشار و اختلال در خروج خون از گره های هموروئیدی موجب احتقان شبکه هموروئیدی و ایجاد بیماری می شود.
مکانیسم اصلی آن را می توان در دو دسته گروه بندی نمود:
جریان خون وریدی در بافت ها نه تنها در اثر انقباض عضلات صاف دیواره سیاه رگ ها (به شکل غیر ارادی) بلکه بیش تر در نتیجه انقباض عضلات مخطط (به گونه ارادی) می باشد.
۱ــ کاهش ظرفیت انتقالی ورید های شبکه هموروئیدی
۲ــ افزایش ورود خون شریانی به گره های هموروئیدی که هماهنگ با ظرفیت خروجی و طبیعی سیاه رگ ها نیست.

Hosted on OpenBSD 6.0 (amd64), NginX(chrooted), MariaDB Hosted on OpenBSD 6.0 (amd64), NginX(chrooted), MariaDB