هموروئید خارجی

هموروئید داخلی یا بواسیر داخلی به نام external hemorrhoid در بیرون خط دندانه ای مقعد بروز می کند که عامه به آن بواسیر بیرونی نیز می گویند زیرا برآمدگی دردناک و برجسته ای است که در بیرون مقعد بیمار ایجاد شده علت اصلی بروز هموروئید خارجی فشار وارده بر ناحیه بر اثر نشستن های طولانی … ادامه خواندن هموروئید خارجی