هموروئید خارجی

همورویید خارجی یا بواسیر خارجی به نام external hemorrhoid در بیرون خط دندانه ای مقعد بروز می کند که عامه به آن بواسیر بیرونی نیز می گویند زیرا برآمدگی دردناک و برجسته ای است که در بیرون مقعد بیمار و خارج از خط دندانه مقعد ایجاد شده است. علت اصلی بروز هموروئید خارجی فشار وارده … ادامه خواندن هموروئید خارجی