۸ روش موثر برای درمان خانگی هموروئید یا بواسیر

8 روش موثر درمان خانگی هموروئید یا بواسیر شامل استفاده از داروهای گیاهی استفاده از لگن آب گرم و دیگر روش های پیشگیری و درمان هموروئید یا بواسیر است که طی یک هفته منجر به بهبودی و حتی درمان بواسیر می شود