آوریل

آوریل 27, 2018
خونریزی مقعد

خونریزی مقعد پیش آگهی چه خطری است

خونریزی مقعد می تواند پیش آگهی بیماری های مختلفی از جمله هموروئید (همورویید-بواسیر-باواسیل) یا بیماری شقاق مقعد یا همان فیشر مقعد باشد. همچنین بر اساس نوع […]
آوریل 14, 2018
سندرم روده تحریک پذیر IBS

سندرم روده تحریک پذیر IBS را کنترل کنید

سندرم روده تحریک پذیر IBS-علائم سندرم روده تحریک پذیر-چه زمانی برای مراجعه به پزشک مناسب است-علل بروز سندرم روده تحریک پذیر-محرک های عود IBS-ریسک فاکتورهای روده تحریک پذیر-عوارض جانبی سندرم روده تحریک پذیر IBS-جلوگیری  از ابتلا به سندرم روده تحریک پذیر
آوریل 9, 2018
فیستول مقعد

درمان فیستول با لیزر

درمان فیستول با لیزر یک فیستول مقعدی anal fistula کانال کوچکی است که بین انتهای روده و پوست اطراف مقعد ایجاد می شود. فیستول مقعد معمولا […]
Hosted on OpenBSD 6.0 (amd64), NginX(chrooted), MariaDB Hosted on OpenBSD 6.0 (amd64), NginX(chrooted), MariaDB