آگوست

آگوست 29, 2018
زگیل تناسلی بر اثر ویروس HPV بروز می کند و شکل ظاهری کلم شکل و تبخال مانند دارد

زگیل تناسلی

ماهیت زگیل تناسلی ویروسی به نام HPVمی باشد که این ویروس تیپ های مختلفی دارد که بعلت متنوع  بودن آن و از طرفی تمایل سریع به انتقال […]
آگوست 29, 2018
تفاوت هموروئید و زگیل تناسلی

تشخیص افتراقی هموروئید از زگیل تناسلی

تشخیص افتراقی هموروئید از زگیل تناسلی بسیار مهم است زیرا روش های درمانی کاملا متفاوتی دارند در اینجا تصویر شکل هموروئید و زگیل تناسلی را می بینید
آگوست 26, 2018
ارتباط اچ آی وی با هموروئید

ارتباط بیماری ایدز با هموروئید و شقاق

یکی از محتمل ترین راه های انتقال ایدز رابطه جنسی است و هرچه در ناحیه مقعد و تناسلی تروما، زخم وجود داشته باشد احتمال انتقال ویروس HIV بالاتر می رود
Hosted on OpenBSD 6.0 (amd64), NginX(chrooted), MariaDB Hosted on OpenBSD 6.0 (amd64), NginX(chrooted), MariaDB