آبسه مقعد

اکتبر 10, 2017

آبسه مقعد

آبسه مقعد-علائم آبسه مقعد-درمان آبسه مقعد-لیزر آبسه مقعد-جراحی آبسه مقعد-عمل جراحی آبسه مقعد
فوریه 4, 2017
فیستول مقعد

فیستول مقعد

فیستول مقعد فیستول مقعد شامل دهانه ای در اطراف مقعد می باشد که گهگاه از آن چرک خارج می شود. در سراسر روده بزرگ و به […]
Hosted on OpenBSD 6.0 (amd64), NginX(chrooted), MariaDB
Hosted on OpenBSD 6.0 (amd64), NginX(chrooted), MariaDB