بیماری های مقعد

می 11, 2018
درمان یبوست

درمان یبوست و ده نکته طلایی جلوگیری

همانطور که می دانید بروز یبوست پیش درآمد بسیاری از بیماری ها به خصوص هموروئید (بواسیر) و شقاق (فیشر) است. گاها بر طرف کردن مشکل یبوست منجر به درمان خود به خودی هموروئید و شقاق می شود.
آوریل 27, 2018
خونریزی مقعد

خونریزی مقعد پیش آگهی چه خطری است

خونریزی مقعد می تواند پیش آگهی بیماری های مختلفی از جمله هموروئید (همورویید-بواسیر-باواسیل) یا بیماری شقاق مقعد یا همان فیشر مقعد باشد. همچنین بر اساس نوع […]
می 1, 2017
خونریزی مقعد

خونریزی مقعدی

خونریزی از رکتوم یا مقعد را می توانید به هر خونی که از مقعد عبور می کند مربوط شود ولی خونریزی از رکتوم معمولا اشاره به خونریزی از روده بزرگ یا راست روده دارد.
آوریل 26, 2017
فواید تمرین کگل

۳روش تمرین کگل برای درمان بی اختیاری مقعد

تمرین کگل جهت تقویت عضلات ناحیه لگن انجام می شود و موجب بهبود در وضعیت بی اختیاری ادرار و تقویت عضلات ناحیه کف لگن یا پلویس شود. عضلات درگیر شامل رحم٫ مثانه٬ روده کوچک و راست روده است
Hosted on OpenBSD 6.0 (amd64), NginX(chrooted), MariaDB
Hosted on OpenBSD 6.0 (amd64), NginX(chrooted), MariaDB