فیستول مقعد

سپتامبر 3, 2018
دکتز سعادتی متخصص جراحی عمومی و لیزر جراح هموروئید بواسیر کیست مویی سینوس پیلونیدال فیشر شقاق فیستول آبسه

دکتر زهرا سعادتی متخصص جراحی عمومی و لیزر

دکتر زهرا سعادتی متخصص جراحی عمومی و لیزر بیش از 23 سال جراحی و درمان انواع هموروئید یا بواسیر کیست مویی یا سینوس پیلونیدال و شقاق فیشر مقعد آبسه و فیستول
آوریل 9, 2018
فیستول مقعد

درمان فیستول با لیزر

درمان فیستول با لیزر به دو روش انجام می شود لیزر درمانی و فیستول اکتومی با لیزر. در روش اول که شامل تابش لیزر به محل فیستول است موفقیت کمی حاصل شده
فوریه 4, 2017
فیستول مقعد

فیستول مقعد

فیستول مقعد شامل دهانه ای در اطراف مقعد می باشد که گهگاه از آن چرک خارج می شود. در سراسر روده بزرگ و به ویژه در […]
Hosted on OpenBSD 6.0 (amd64), NginX(chrooted), MariaDB Hosted on OpenBSD 6.0 (amd64), NginX(chrooted), MariaDB