هموروئید

سپتامبر 9, 2018
داروی قطره هموروئید برای درمان هموروئید خفیف و تنها برای یک هفته تا 10 روز توصیه می شود مصرف بدون اجازه پزشک ممنوع است

قطره درمان هموروئید

قطره درمان هموروئید یا بواسیر برای 10 روز برای التیام و تخفیف التهاب همورئید خفیف کاربرد دارد برای اطمینان از عدم وجود عامل خطرناک در ناحیه مقعد باید توسط متخصص جراحی ویزیت شوید و سپس دارو و قطره تجویز شود
سپتامبر 8, 2018
درمان هموروئید خارجی شامل درمان های خانگی پزشکی جراحی و دارویی

درمان هموروئید خارجی

هموروئید خارجی و هموروئید ترومبوزه خارجی که در قسمت خارجی کانال مقعد به وجود می آید زائده ایست که با تورم و التهاب همراه می باشد. […]
سپتامبر 3, 2018
دکتز سعادتی متخصص جراحی عمومی و لیزر جراح هموروئید بواسیر کیست مویی سینوس پیلونیدال فیشر شقاق فیستول آبسه

دکتر زهرا سعادتی متخصص جراحی عمومی و لیزر

دکتر زهرا سعادتی متخصص جراحی عمومی و لیزر بیش از 23 سال جراحی و درمان انواع هموروئید یا بواسیر کیست مویی یا سینوس پیلونیدال و شقاق فیشر مقعد آبسه و فیستول
آگوست 29, 2018
تفاوت هموروئید و زگیل تناسلی

تشخیص افتراقی هموروئید از زگیل تناسلی

تشخیص افتراقی هموروئید از زگیل تناسلی بسیار مهم است زیرا روش های درمانی کاملا متفاوتی دارند در اینجا تصویر شکل هموروئید و زگیل تناسلی را می بینید
Hosted on OpenBSD 6.0 (amd64), NginX(chrooted), MariaDB Hosted on OpenBSD 6.0 (amd64), NginX(chrooted), MariaDB