هموروئید

سپتامبر 14, 2018
آخرین اخبار هموروئید

آخرین اخبار هموروئید

آخرین اخبار هموروئید و آخرین تحقیقات درباره هموروئید یا بواسیر را بخوانید تا از عود یا ابتلا به این بیماری جلوگیری کنید. چنانچه در فامیل شما کسی مبتلا به هموروئید یا بواسیر است ممکن است شما نیز در آینده به هموروئید یا دیگر بیماری های مقعدی مشابه مبتلا شوید.
سپتامبر 11, 2018
هموروئید یا همان بواسیر هر دو به یک معناست و تفاوتی با هم ندارند

تفاوت هموروئید و بواسیر

حتما شما هم نام هموروئید یا بواسیر را بسیار شنیده اید و یا ممکن است که در طول زندگی خود یکبار آن را تجربه کرده باشید. هموروئید یا بواسیر هر دو نام هایی متعلق به یک بیماری می باشند.
سپتامبر 9, 2018
داروی قطره هموروئید برای درمان هموروئید خفیف و تنها برای یک هفته تا 10 روز توصیه می شود مصرف بدون اجازه پزشک ممنوع است

قطره درمان هموروئید

قطره درمان هموروئید یا بواسیر برای 10 روز برای التیام و تخفیف التهاب همورئید خفیف کاربرد دارد برای اطمینان از عدم وجود عامل خطرناک در ناحیه مقعد باید توسط متخصص جراحی ویزیت شوید و سپس دارو و قطره تجویز شود
سپتامبر 8, 2018
درمان هموروئید خارجی شامل درمان های خانگی پزشکی جراحی و دارویی

درمان هموروئید خارجی

هموروئید خارجی و هموروئید ترومبوزه خارجی که در قسمت خارجی کانال مقعد به وجود می آید زائده ایست که با تورم و التهاب همراه می باشد. […]
Hosted on OpenBSD 6.0 (amd64), NginX(chrooted), MariaDB Hosted on OpenBSD 6.0 (amd64), NginX(chrooted), MariaDB