کلینیک لیزر دکتر سعادتی

سپتامبر 5, 2018
جراح هموروئید زنان متخصص جراحی هموروئید بواسیر زنان دکتر خانم هموروئید

دکتر متخصص هموروئید زنان

بسیاری از زنان ترجیح می دهند برای درمان بیماری هایی مثل هموروئید و شقاق و دیگر بیماری هایی که در ناحیه مقعد و تناسلی بروز می […]
سپتامبر 3, 2018
دکتز سعادتی متخصص جراحی عمومی و لیزر جراح هموروئید بواسیر کیست مویی سینوس پیلونیدال فیشر شقاق فیستول آبسه

دکتر زهرا سعادتی متخصص جراحی عمومی و لیزر

دکتر زهرا سعادتی متخصص جراحی عمومی و لیزر بیش از 23 سال جراحی و درمان انواع هموروئید یا بواسیر کیست مویی یا سینوس پیلونیدال و شقاق فیشر مقعد آبسه و فیستول
مارس 14, 2018
دکتر زهرا سعادتی متخصص جراحی

جراح عمومی و جراحی های مربوط

جراحی عمومی یک نظم است که نیاز به دانش و مسئولیت در مدیریت عمل جراحی دارد. یک جراح عمومی طیف وسیعی از بیماران را پذیرش می کند. از جمله بیمارانی که ممکن است نیاز به درمان غیر جراحی, انتخابی و یا جراحی اضطراری داشته باشند.  وسعت و عمق این دانش ممکن است بر اساس رده بیماری متفاوت باشد.
آگوست 14, 2017

لیست مطالب سایت

فهرست مطالب سایت هموروئید
Hosted on OpenBSD 6.0 (amd64), NginX(chrooted), MariaDB Hosted on OpenBSD 6.0 (amd64), NginX(chrooted), MariaDB