کیست مویی

سپتامبر 4, 2018
عوارض عمل نکردن کیست مویی شامل درد کمر بروز فیستول و سوراخ های چرکی و دردناک و تب است

عوارض عمل نکردن کیست مویی

عوارض عمل نکردن کیست مویی شامل بروز فیستول مقعد و بروز سوراخ های متعدد و چرکی در ناحیه کمر است همچنین تب آبسه ترشحات چرکی و درد کمر از عوارض اولیه است
سپتامبر 3, 2018
دکتز سعادتی متخصص جراحی عمومی و لیزر جراح هموروئید بواسیر کیست مویی سینوس پیلونیدال فیشر شقاق فیستول آبسه

دکتر زهرا سعادتی متخصص جراحی عمومی و لیزر

دکتر زهرا سعادتی متخصص جراحی عمومی و لیزر بیش از 23 سال جراحی و درمان انواع هموروئید یا بواسیر کیست مویی یا سینوس پیلونیدال و شقاق فیشر مقعد آبسه و فیستول
دسامبر 12, 2016

کیست مویی

کیست مویی به خصوص سینوس پیلونیدال که در پایین کمر و در ناحیه ساکروم ایجاد می شود معمولا با درمان دارویی درمان قطعی نمی شود بهترین روش لیزر کیست مویی و برداشتن بافت است تا عود و عوارض دیگری ایجاد نکند
Hosted on OpenBSD 6.0 (amd64), NginX(chrooted), MariaDB Hosted on OpenBSD 6.0 (amd64), NginX(chrooted), MariaDB