علائم هموروئید

جولای 25, 2016

علائم هموروئید

از علائم مهم هموروئید می توان خونریزی وجود توده و درد شدید را نام برد البته انواع هموروئید علائم متفاوتی نیز دارند که پزشک با پرسش چند سوال و معاینه بیمار نهموروئید یا بواسیر را تشخیص می دهد
Hosted on OpenBSD 6.0 (amd64), NginX(chrooted), MariaDB Hosted on OpenBSD 6.0 (amd64), NginX(chrooted), MariaDB