تفاوت هموروئید و زگیل تناسلی

تشخیص افتراقی هموروئید از زگیل تناسلی بسیار مهم است زیرا روش های درمانی کاملا متفاوتی دارند در اینجا تصویر شکل هموروئید و زگیل تناسلی را می بینید