خارش مقعد علل و درمان

خارش مقعد به انگلیسی pruritus  یک نوع پیش آگهی است که معمولا در هنگام شب یا بعد از هر بار اجابت … ادامه خواندن خارش مقعد علل و درمان