هموروئید ترومبوزه

هموروئیدهای ترومبوزه  بصورت برآمدگی کبود رنگ و دردناک در آندودرم دیده می شوند, 48 تا 72 ساعت اول درد شدید … ادامه خواندن هموروئید ترومبوزه