هموروئید خارجی یا بواسیر خارجی

در صورتی که به علت شل شدن یا گشاد شدن سیاهرگ های اطراف خارج مقعد، هموروئید ایجاد شود، به آن … ادامه خواندن هموروئید خارجی یا بواسیر خارجی