زگیل تناسلی یک بیماری مقاربتی است. این بیماری ویروسی در ناحیه تناسلی و مخاط دهان و مقعد بروز می کند و به شکل زگیل هایی گل کلمی شکل دیده می شود.