زگیل مقعدی

دانستنی های زگیل مقعدی

زگیل  مقعدی که به آن کوندیلوما آکومیناتا نیز گفته می شود، زگیل کوچکی است که در داخل و اطراف مقعد ایجاد می شود. همچنین این زگیل ممکن است...

ادامه مطلب