کلینیک لیزر دکتر سعادتی واقع در تهران پاسداران جهت ویزیت و مشاوره لیزر هموروئید، لیزر شقاق، لیزر کیست مویی، لیزر آبسه و فیستول مقعدی. جراحی و لیزر توده ها.