بیماری های عفونی بر اثر یک عامل ویروسی، باکتریایی، قارچی بروز می کنند. بر اساس نوع میکروارگانیسم عامل بروز عفونت سرعت سرایت آن نیز متفاوت خواهد بود. برای مثال عفونت های ویروسی با سرعت بسیار بالایی نسبت به دیگر بیماری های عفونی سرایت می کنند و منتشر می شوند. از جمله این بیماری های عفونی می توان به زگیل تناسلی، ایدز، هپاتیت و کرونا اشاره کرد.

تفاوت هموروئید و زگیل تناسلی

تفاوت هموروئید و زگیل تناسلی

تشخیص افتراقی هموروئید از زگیل تناسلی بسیار مهم است زیرا روش های درمانی کاملا متفاوتی دارند در اینجا تصویر شکل هموروئید و زگیل تناسلی را می بینید

ادامه مطلب