آبسه حاصل تجمع چرک و عفونت در یک جدار زیر پوستی است. معمولا آبسه ها در نواحی آلوده که غدد چربی مسدود می شوند بروز می کند و بسیار دردناک و داغ است.