بواسیر یا هموروئید بر اثر یبوست و اسهال و فشار بر عروق و بافت ناحیه مقعد بروز می کند که شکلی از واریس محسوب می شود. ممکن است بواسیر داخلی یا خارجی باشد.