توده های ناحیه مقعد اغلب شامل هموروئید یا بواسیر داخلی و خارجی می باشد. به ندرت توده های سرطانی و یا توده چربی در این ناحیه بروز می کند.

جراحی هموروئید با استاپلر یا جراحی هموروئیدوپکسی

جراحی هموروئید با استاپلر یا جراحی هموروئیدوپکسی

هموروئید (یا بواسیر) یکی از بیماری های شایع ناحیه مقعد است که بسیاری از بیماران درجاتی از آن را در طول زندگی خود تجربه می کنند.این عمل ...

ادامه مطلب

پماد هیدروکورتیزون برای هموروئید و شقاق

استفاده از پماد هیدروکورتیزون برای هموروئید و شقاق

پماد هیدروکورتیزون برای هموروئید و شقاق یک داروی کورتیکواستروئید محسوب می شود. این پماد در مورد تورم، خارش و درد ناشی از هموروئید و شقا...

ادامه مطلب