شقاق فیشر مقعد یک زخم یا پارگی در ناحیه مقعد است. این بیماری بر اثر یبوست و اسهال و کشش و فشار در ناحیه مقعد بروز می کند و ممکن است با سوزش همراه باشد.