تجربه عمل جراحی شقاق

تجربه عمل جراحی شقاق

جراحی شقاق زمانی صورت می گیرد که بیماری شقاق یا فیشر مقعد مزمن از طریق دارو درمان نشود. جراحی شقاق به روش های مختلفی انجام می شود، که ا...

ادامه مطلب