شقاق فیشر مقعد یک زخم یا پارگی در ناحیه مقعد است. این بیماری بر اثر یبوست و اسهال و کشش و فشار در ناحیه مقعد بروز می کند و ممکن است با سوزش همراه باشد.

درمان هموروئید و شقاق در یک جلسه

درمان هموروئید و شقاق در یک جلسه

هموروئید در واقع ورم کردن یا گشاد شدن رگ های روده یا مقعد است که به دو شکل داخلی( داخل مقعد) و خارجی(اطراف دهانه مقعد) اتفاق می افتد. ب...

ادامه مطلب

پماد لیدوکائین برای هموروئید و شقاق

پماد لیدوکائین برای هموروئید و شقاق

پزشکان در برخی مواقع برای درمان دردهای ناشی از بیماری هموروئید و شقاق از پماد لیدوکائین استفاده می کنند. مکانیسم تاثیر پماد لیدوکائین ب...

ادامه مطلب