هموروئید یا بواسیر بالشتک های ملتهب در ناحیه داخلی یا خارجی خط دندانه ای مقعد می باشند. هموروئید ممکن است با درد و خونریزی و یا بدون این علائم بروز کند.