کیست مویی در پایین کمر یا ناحیه ساکروم ایجاد می شود که حاوی پوست و مو سلول های مرده است و گاها از آن ترشحات چرکی خارج می شود.

مقایسه جراحی کیست مویی باز و بسته

مقایسه جراحی کیست مویی باز و بسته

عمل جراحی کیست مویی ممکن است به روش باز یا بسته انجام شود. در جراحی باز متخصص جراحی عمومی بعد از تخلیه بافت کیست مویی زخم را باز گذاشته...

ادامه مطلب