بیماری های مقعد

Latest News on Hemorrhoids

Latest News on Hemorrhoids

Read and follow the latest news and studies on hemorrhoids or piles to prevent this disease or its recurrence. If you have a close relative with hemorrhoids or piles, you are also at risk to develop hemorrhoids or other anorectal diseases. Here are some useful pieces of information to prevent this disease.

Twelve fruits that can help prevent hemorrhoids

As you know, constipation is one of the risk factors for hemorrhoids and other anorectal diseases. There are 12 fruits that eating them on a daily basis helps you prevent constipation. But there is a golden point about the time of eating them; eat 4 fruits for breakfast and have the remaining 8 ones during the day. If you are overweight, it is better to choose low-calorie fruits, such as cucumber, to prevent weight gain. It should be noted that obesity is another risk factor for hemorrhoid or piles.

Twelve fruits that can help prevent hemorrhoids

Use a toilet step to prevent colonic diseases and hemorrhoids

Scientists recommend using a step beside the toilet. This step changes the colon status to prevent intestinal diseases and hemorrhoids. To this end, place a small step or stool in front of the toilet, sit down on the toilet seat, and put your feet on the step or stool. You are now in a squatting position similar to your position in a squat toilet (Iranian-style toilet). This position leads to easy and complete defecation.

Use a toilet step to prevent colonic diseases and hemorrhoids

When you sit down on a toilet with feet on a step, the knees are above the abdomen and the pelvis forms an angle of 35°. This position facilitates the defecation process.

author-avatar

درباره دکتر زهرا سعادتی

دکتر زهرا سعادتی متخصص جراحی عمومی و لیزر، اولین بانوی جراح که لیزر بیماری های نشیمنگاه در یک جلسه را به طور تخصصی و حرفه ای در ایران آغاز نموده اند. ایشان در سال 1378 موفق به دریافت بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی تهران شده اند و دوره های جراحی با لیزر پرتوان را ابتدا در روسیه و ترکیه و سپس در ایران سپری نموده اند. تلفن ثابت تماس با مطب با پیش شماره تهران 22761600 و 22766853 و شماره موبایل و واتساپ 09120052674

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *