رکتوسل چیست

رکتوسل چیست؟

رکتوسل نوعی پرولاپس است که در آن دیواره پشتی بافت بین روده و واژن زن ضعیف می شود. بدون حمایت از این عضلات کف لگن و رباط ها، دیواره جلوی...

ادامه مطلب